Fiskelyckan del 3

Det hade gått trögt hela natten. Inte en enda firre hade fångats i näten. En riktigt taskig skörd.
Men rätt som det var kom en man och sa:  ”Vänta lite… fel metod killar. Kasta ut på andra sidan!”
Världens fångst drogs in. 153 stycken för att vara exakt.

Varför var det så viktigt att notera? Är detta en profetisk berättelse?

Del 1
Del 2


Sju av Jesu följeslagare hade nu ägnat sig åt sitt fiske, men det hade inte gett något direkt resultat.


Mannen På Stranden

Hela natten hade de varit utan fångst.
Men vid soluppgången fick de en korrigering i sitt arbete, av mannen de inte kände igen, och det gav ett överväldigande gott resultat.
Tipset i tillvägagångssättet kom i svaret på frågan om de hade någon mat att äta:

”Jesus sade till dem: ”Mina barn, har ni något att äta?” De svarade: ”Nej.” Han sade: ”Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så skall ni få.”” (Joh 21:5-6)

Hela etthundrafemtiotre fiskar håvades in under mycket hektiska förhållanden och man fick alla vara med och hjälpa till.

”De kastade ut nätet, och nu orkade de inte längre dra upp det för all fisken.” (Joh 21:6)

När de kom in och insåg att det var Mästaren som stod där, bad han dem ta med fisken de fått in.
Trotts problemet att förstå att vem han var, så insåg man i sina hjärtan att det var Jesus.

”Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren.” (Joh 21:12)

När de samlades gav han dem bröd att äta, även fisken. Vilken Lycka!

”Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken.” (Joh 12:13)

Mannen På Skyarna

Kan den här berättelsen kan ses som en framtids profetia?
Låt oss titta på det utifrån de Hebreiska tankebanorna:
Siffran sju uppfattas som det perfekta talet. Talet som pekar på Guds frälsningsplan.
Insamlandet av fisken var kass och inget verkade fungera.
Man fiskade ute på vatten, en bild på arbetet i nationerna.
Så kom mannen med frågan… ”Har ni någon mat?”

Vart kan vi läsa om mat? Jesus säger att Hans mat är att göra Guds vilja:

“Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.”(Joh 4:34)

Eftersom vi skall vara Hans vittnen och göra andra till Hans lärjungar så skall även vi spegla Jesu undervisning och vandra Hans vägar. Vi skall låta Hans sinnelag  råda och låta Guds vilja ske här på jorden, så som den är i Himlarna, där den eviga tidlösheten råder.

När lärjungarna uppmanades att kasta i näten på högra sidan… så finns det ett Hebreiskt idiom värt se närmare på.
Högra sidan symboliserar nåden och ”högra sidan”, tsad hayamin, har samma numeriska tal som ordet ”Tzadik” som betyder rättfärdig.
Visst är det något som pekar på Frälsaren, Den Rättfärdige som sitter på Faderns högra sida.
Genom att sätta vår tillit till Hans blod, blir vi genom nåd frälsta.
Det är för övrigt, enligt Jesus själv, den enda vägen till Guds Rike.

”Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:6)

För att håva in fångsten för dessa ”människofiskare”, måste de erbjuda nådens väg via Jesus.
Hur väl menad deras tradition eller sed var att kasta ut på annat sätt, så begränsade det resultatet märkvärt.
Nu vet vi ju att de inte hade någon ”mat” gjort enligt Guds vilja, och fiskade uppenbart på fel sätt. Man hade alltså missat målet med att vara delaktig i att fullborda Messias verk och uppgift, som är att återupprätta Israel.

”Han [Din son] skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus [Juda hus och Israels hus] för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.” (Luk 1:32-33)

Messias död var för att möjliggöra enandet och återsamlandet av Israel, de 12 stammarna.

”Kajfas, som var överstepräst det året, sade till dem. ”Ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under?” Detta sade han inte av sig själv, utan som överstepräst det året profeterade han att Jesus skulle dö för folket. Ja, han skulle inte bara dö för folket utan också för att samla och förena Guds kringspridda barn. Från den dagen överlade de om att döda honom.” (Joh 11:49-52)

(Dessutom… i slutet av citatet ser vi åter hur impopulärt detta budskap är. Man vill gärna omintetgöra/döda förtroendet för/tystan er budbäraren eller den delaktige.)

En korrigering var alltså med andra ord på plats för Feskebröderna!

När lärjungarna(Juda hus) nu hade fiskat upp fiskarna(Israels hus) och fört dem upp på land(Israel) och samlats inför Mästaren…

”Simon Petrus steg i båten och drog in nätet. Det var fullt av stora fiskar, etthundrafemtiotre stycken.” (Joh 21:11)

…så gav Han dem bröd Torah/Guds undervisning  att äta. Vilken Lycka!

”Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken.” (Joh 12:13)

Mannen I Vildmarken

Varför siffran etthundrafemtiotre? Det finns flera förslag kring detta.
En tanke är att det  eftersom 153 är det numeriska värdet på namnet Betzalel. Mannen som uppförde Tabernaklet i vildmarken, allt i enlighet med Faderns mönster och instruktion.

När Israels hus kommer in och enar med Juda hus under den Gode Herden, vår Smorde Frälsare, Jesus, så skall även vi uppföra oss som Gud församling i enlighet med Guds mönster och avbild.

”Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den Heliges Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?” (1 Kor 6:19)

Som vi vet påbörjade Jesus denna upprättelse till Sann Enhet för sin församling när han verkade live på plats i Israel, för runt två tusen år sedan.
Ett verk som inte helt kommer  fullbordas förrän han åter visar sig för oss… i gryningen till ett annat mörker….
Och det är som ”mörkast” och svårast, kommer han med ljuset för att samla oss till sig och föra oss till land Israel och erbjuda oss Torah, undervisning från Zion.

”Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken…. Då skall Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.” (Matt 24:27, 29-30)

Precis som när Gud en gång tidigare, i svåra och mycket mörka tider kallade ut sitt folk från Egypten.
Egypten som även det på Hebreiskan har en intressant betydelse.
Egypten, Mitzrayim, kan översättas med: -ett trångt utrymme, begränsningar eller svår situation att manövrera sig i.

Herren räddade sitt folk ut ur den fysiska begränsningen, från faraos regler och piskor, naturligtvis. Men även andligt. En av huvudorsakerna var att Gud ville de skulle tjäna Honom.

”Då gick Mose och Aron till farao och sade till honom: ”Så säger HERREN, Hebréernas Gud: Hur länge skall du vägra att ödmjuka dig inför mig? Släpp mitt folk så att de kan tjäna mig.” (2 Mos 10:3)

Det var alltså även ett andligt fritagande.
En återlösning från hedniska och mänskliga stadgar, traditioner och seder sakrament . Exakt som det är för oss än idag. Och för människofiskarna vi läser om i Joh 12.

När de tuffa och svåra tiderna kommer, så är det för att Messias skall komma tillbaka för att kalla ut och samla in församlingen till sig.  Både andligt och fysiskt.

Genom vår tillit till offrets blod, blir vi kvitt sådant som begränsar oss att komma samman att närma oss och tillbe Gud. Vi blir fria att lyda och tillbe Honom i Ande och Sanning,  enligt Hans väg.

Vi ute i hednanationerna, får nu lyckligtvis ansluta oss till det stora fiskstim som håvades upp av lärjungarna för att efter Guds mönster och ritning vara ett Tabernakel som prisar och tillber Honom.   Vilken Lycka!

En sak till. Jag vet inte om ni hakat på ett spännande underliggande tema här:

Mannen Med Planen

Vi vet från profetröster att Herren har planerat ännu ett fritagande av sitt folk, från Israels hus och Juda hus:

”På den dagen skall Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk, som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Sinear, Hamat och havsländerna. Han skall resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Det skall bli en banad väg för den rest av hans folk som är kvar från Assyrien, liksom det var för Israel den dag de drog upp ur Egyptens land. (Jesaja 11:11-2, 16)

 

Sammanfattning:

 • Vid mörka och tuffa tider kännetecknades ingen särskild framgång för fiskeriet….
  -Men mörkrets avbryts och Frälsaren med hög röst åter ”kallar” på de sina människofiskare ute på vattnet.
  -Nu släppte motgångarna och de samlas tillsammans med sin fångst och få ta del av Herrens undervisning för att finna den rätta tillvägagångssättet.
  -Sju killar fick vara med och kommer aldrig att glömma denna dag.
 • I ”Mitzrayim” var det mörka och tuffa tider och Israel hade ingen särskild framgång för Hebréerna.
  -Mitt under mörkrets mörkaste timma hördes ett kraftigt (klago)rop eka och i när mörkret gick mot gryning samlades  folket för att lämna nationerna.
  -Nu befriades Israel, och alla de som satt tilliten till offrets blod, och samlas vid berget för att få ta del av Herrens undervisning och vägledning.
  -Under sju dagar minns Israeliter denna berättelse under Osyrade brödets högtid.
 • Det blir allt mörkare och tuffare tider för församlingen idag. Bibeln lovar till och med hårdare tider framöver, ju mer .
  -Men mitt i de mörkaste tider, vid basunens ljudande och en ärkeängels röst, sänder Herrens änglar ut samlar de sina , från alla världens fyra hörn.
  Skördearbetare med dess skörd/församlingen, ett återlöst, återupprättat och återsamlat Israel, samlas för att få ta del av Messias undervisning från Zion.
  -Det sjunde årtusendet kommer vi fira när Herren åter Tabernaklar med oss, då frälsningsplanen har nått sin totala upfyllelse.

”I de dagarna och på den tiden, säger HERREN, skall Israels barn komma tillsammans med Juda barn. Under gråt skall de gå och HERREN, sin Gud, skall de söka.De skall fråga efter Zion och vända sig hitåt: ”Kom! Låt oss hålla fast vid HERREN i ett evigt förbund, som aldrig skall glömmas.” (Jer 50:4-5)

Vad säger man….?  What a day, what a day!
Det krävs en något Himmelskt för att smida en sådan plan!

-Fredrik

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: