Fiskelyckan -del 4

Det där med att betala skatt är ju alltid omdiskuterat, av någon anledning. Att jobba svart kallas ibland ”skatteplanering”, medan andra menar på att det är stöld. Kärt barn har många namn. Onekligen tycker många att det handlar om för mycket pengar och att få ihop tillvaron för man, fru och barn.
Jesus, med sina unika färdigheter, löste frågan på ett rätt intressant sätt. Han skickade ner Petrus till sjön för att fiska, och där i gapet, prisat vare Herren, där låg ett mynt.

Del 1
Del 2
Del 3

Det är intressant hur Jesus resonerar när han med sådan där profetisk feeling, tar upp frågan med Petrus, som just blivit pressad på frågan om skatt.
Här är sammanhanget enligt Folkbibeln:

De gick sedan till Kapernaum, och de som tog upp tempelskatten kom fram till Petrus och frågade: ”Betalar inte er mästare tempelskatt?” ”Jo”, svarade han. Sedan Petrus hade kommit hem, frågade Jesus honom, innan Petrus hunnit säga något: ”Vad tror du, Simon? Av vilka tar jordens kungar upp tull och skatt, av sina söner eller av andra?” Han svarade: ”Av andra”. Då sade Jesus till honom: ”Alltså är sönerna fria. Men för att vi inte skall stöta oss med dem, så gå ner till sjön och kasta ut en krok. Ta sedan den första fisk som du får upp och öppna gapet på den. Då skall du hitta ett silvermynt. Ta det och ge åt dem för min och din räkning.” (Matt 17:24-27)

Här ser vi hur Jesus faktiskt verkar befria oss från att betala skatt. Det står tempelskatt i denna översättning, men inte så ordagrant i grundtexten.

Vad är det som gör att vi skulle vara befriade från skatt? –Jo, vi är Kungens barn.
Här läser jag in i Guds Rike, för varken Jesus eller Petrus var barn till Israels dåvarande kung.

Kungsfiske

Däremot, alla som slagit in på Frälsningens Väg är, enligt denne författare, en präst av kunglig börd:

”Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk[Ami], ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet.”  (1 Pet 2:9)

Två saker här för den som är Troende Konungslig Präst:
1) Vi skall vara delaktiga i uppdraget att sprida det Goda Nyheterna om Messias
-Två unga fiskare fick det fina erbjudandet att vara Människofiskare. Att samla in Israels hus och förena dem med Juda hus. Med andra ord: Upprätta Jakobs hus som Jesus är  Kung över.

2) Vi var förut inte ett folk, men nu är vi Guds folk… Här citerar Petrus profeten Hosea. Just Israels hus fick namnet/stämpeln att man skulle bli kallat inte Guds folk ”LoAmi” under en tid… tills man åter blev tillräknad Guds folk ”Ami” då man förenades med Juda hus under Messias.

”Då sade han: ”Ge honom namnet LoAmmi, ty ni är inte mitt folk och jag är inte för er.”… ”Och det skall ske att på den plats där det sades till dem: ”Ni är inte mitt folk”, skall det sägas till dem: ”Ni är den levande Gudens barn” Juda barn och Israels barn skall förenas och sätta ett enda huvud över sig och de skall dra upp ur landet. Ty stor skall Jisreels dag vara.” (Hosea 1:9-10)

Israels 12 stammar hade delat på sig i två läger: Juda hus (idag Judarna) och Israels hus(idag utspritt bland nationerna… som fisk på land).

Ett konungs barn är alltså delaktig i att sprida det Glada Budskapet om att Messias har kommit samt att aktivt samla in och återupprätta och ena Jakobs hus, Israel, Guds församling.

Och här kommer Guds fina plan in. Tänk att även vi som bor i hednanationerna fick en förmånlig plats i fiskstimmet.
Så här säger Paulus till dem bland nationerna som blivit fräslta inympade i Israel:

”Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner… Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj… Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte.” (Ef 2:1-2, 12, 19; 3:6)

I och med att Israels hus är utspritt som fisk på land, började insamlingen med Messias genom att sända ut människofiskare. I skörden så har alla nationerna fått ta del av detta underbara att i den Sanna Enheten leva som Guds barn.

Vi är ett Guds folk och medlemmar i Hans familj och församling. Vi har fått del av Anden och alla fördelar i förbunden och löftena. Och dessutom har vi blivit präster av kunglig börd på köpet. Det är ingen liten sak vill jag lova…

Myntet

I och med att detta budskap inte är något vidare populärt bland dagens teologer skriftlärda, så möts det ju med ett visst mått av motstånd.
Detta begrep ju Jesus, naturligtvis, som betalade med sitt liv. Men innan han blev upplyft på trät för vår skull, så sa han bland annat att vi inte skall oroa oss för morgondagen och att vi skulle få försörjning för de grundbehov vi har. Exempelvis mat, dryck, kläder osv.

”Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl… Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara… Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. (Matt 6:19, 21, 31-33)

Vi behöver inte oroa oss. Hedningarna håller på med sånt… inte vi  Israeliter. Vi behöver inte det.

Återigen, så har vi nu våra Andliga Rötter att gå till för att söka vägledning, förståelse och tröst.
Herren har nämligen redan en gång tidigare gått igenom detta, för att visa att Han minsann är kapabel att fixa biffen.

När Herren samlade ihop Israel i Egyptens land och förde ut dem in i det utlovade landet så vet vi att:
a) folket blev törstiga –vid det bittra vattnet Mara visade Herren en bit trä, vilket Mose kastade i vattnet så det blev friskt för Israel att dricka.
b) folket blev hungriga –Herren försåg Israel med dagliga portioner av bröd
c) folket behövde kläder – deras kläder och skor blev aldrig utslitna

Alltså:
De som var delaktiga och med på vandringen av att föra Israels till det förlovade landet blir försörjda från Oooovan Däär…

Så när Jesus ber människofiskaren Petrus att ena församlingen fiska, så förser han honom med ett mynt, behovet, som krävdes för skatten… (jo den skall alltså betalas…)

Under Ytan

Om vi dessutom tittarlite djupare på texten om sjön och brödet, så ser vi hur det är en undervisning om Messias.

-Grejen vid sjön är en bild på hur vi skall sätta vår tillit till miraklet kopplat till trät. Med andra ord, Messias som hängdes upp på trät och offrades för vår skull. Genom det så får även vi liv, likt vattnet blev friskt och livgivande för dem i vildmarken.

-Brödet identifierar sig Jesus vid när han säger att Han är det levande brödet som är sänt från Fadern.

För att stryka under saker och ting, vittnar texten om att de kom till 12 vattenkällor med 70 palmer.

”Sedan kom de till Elim, där det fanns tolv vattenkällor och sjuttio palmer. Och de slog läger där vid vattnet.” (2 Mos 15:27)

Utifrån det Hebreiska tänkets förståelse, pekar detta naturligtvis på något:
12 –Israels stammar, församlingen(qahal/ekklesia)
70 –Nationerna/alla folkslag

Oavsett vilken nation du kommer ifrån, får du del av livet som finns hos de tolv satammarna, Israel. Glöm inte att Frälsningen kommer från Judarna, och inte någon annan instans.

Dessutom vet vi att den sanna befrielsen när Farao fick eld i baken och satte fart efter Israel, var följande:

”Mose svarade folket: ”Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som HERREN i dag skall ge er.” (2 Mos 14:13)

Den som har grävt i sina Andliga rötter i den Hebreiska kulturen ett tag, ser vad som framträder här. Texten blir följande:
”Mose svarade folket: ”Var inte rädda! Stanna upp och bevittna YHWHs Yeshua som Han idag skall visa er.”

Frälsningens väg som Fadern visade, mitt på torra land, rätt igenom och helt separerat från de stora vattnen nationerna, var till för alla som hade satt sin tillit till offrets blod och vandrade fram på frälsningens väg, blev försedd med alla de behov morgondagen krävde.

Till sist:

”När Israels barn såg den stora makt som HERREN hade visat mot egyptierna, fruktade folket HERREN. Och de trodde på HERREN och på hans tjänare Mose.” (2 Mos 14:31)

Israel satte sin tillit till HERREN och på hans tjänare Mose.
Mose, som betyder fritt översatt ”den upplyfte”, då han lyftes upp ur sin lilla flätade korg för att bli bevarad bland hednafolken innan det var dags för uppdraget att samla in Guds församling och föra dem till det Utlovade Landet.

Vilken fiskelycka! Tänk  att få va med och ha löfte om försörjning…

-fredrik

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: