Vägen till Gud, Den troendes rötter -del 4

Ikväll inleds årets stora Påskhändelse, enligt det Bibliska datumet. Det är ju underbart. 🙂
Det är ju just viktigt att påminna sig om vad Jesus gjort för oss, så vi inte glömmer.
Det är väl inte för inte Jesus även understryker detta, mitt under sitt sista påskfirande, när han stannar upp vid den tredje bägaren på det uppdukade bordet:
”Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig.” (1 Kor 11:25)

Så vad är det vi påminner oss om när vi samlas för att fira påsken?
Och vad har offret med saken att göra…?

hp
Varför befaller Gud oss att hålla på med offer???
Har han kontrollbehov… eller kanske kompisbehov???

Ordet offer finns hela 45 gånger i Folkbibelns Nya Testamente. Det är rätt mycket, om man exempelvis jämför med ordet pengar, som finns 31 gånger.
Pengar kan vi en hel del om…  men offer (som handlar om att närma sig Gud) pratar vi inte så mycket om.
Varför?
Är offerriten farlig för oss? -Nej. Annars skulle ju inte apostlarna och de andra författarna göra någon stor grej av det.
Snarare handlar det om två saker:
1) Det finns ingenstans att offra
2)  Vi har inte fått lära oss så mycket om offertjänsten. Det råder en del okunskap om det.

Och om man nu tycker det är ett känsligt ämne idag… vänta bara tills offeraltaret återupprättas i Jerusalem.
Då kommer debatten om treenigheten förmodligen blekna… Har vi inte lärt oss att det är fel att snacka skit om våra trossyskon nu… så blir nog inte mycket lättare då, när känslorna skjuter i taket i detta ärende!!!

Nu vet vi ju också att varken Jesus eller apostlarna hade något problem med att offra, då det pekar på just Jesus.
Däremot ser Jesus allvaret och att det kommer bli problem den dagen då den framtida offertjänsten till Gud stängs ner.

Men nu så här i påsk-tider är det ju ändå legitimt att beröra ämnet… då Jesus blev vårt påskalamm och offrades för din och min skull… Amen och ännu ett Amen på det!

Planen med offret

När Gud ville, så där lite mer i detalj, börja förklara för Israel hur hans geniala plan för befrielsen från slaveriet i Egypten (som så klart tjänar som skuggbild för vad som komma skulle), så säger han till Mose följande:

”Men HERREN sade till Mose: ”Nu skall du få se vad jag skall göra med farao, ty genom min starka hand skall han tvingas släppa dem, och genom min starka hand skall han tvingas driva dem ut ur sitt land.” Och Gud sade till Mose: ”Jag är HERREN. För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som Gud den Allsmäktige, men under mitt namn HERREN gjorde jag mig inte känd för dem. Jag upprättade också ett förbund med dem och lovade att ge dem Kanaans land, det land där de bodde som främlingar. Också jag har hört Israels barns bittra klagan över att egyptierna håller dem i slaveri, och jag har kommit ihåg mitt förbund. Säg därför till Israels barn: Jag är HERREN. Jag skall föra er ut från tvångsarbetet hos egyptierna och rädda er från slaveriet under dem och jag skall återlösa er med uträckt arm och genom stora straffdomar. Och jag skall ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni skall få erfara att jag är HERREN, er Gud, han som för er ut från slavarbetet hos egyptierna. Och jag skall föra er till det land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham, Isak och Jakob. Jag skall ge er det till arvedel. Jag är HERREN.” ( Mos 6:1-8)

Visst är det intressant att dessa rader ligger till grund för själva påskmåltiden som Jesus firade med sina apostlar…

Bibelcitatet handlar hur som helst om Messias.
Men innan vi går vidare… så låt mig få förklara hur jag tänker.

Paulus, ni vet han som är en riktig klippa.
Tänk om man skulle få ha ett par procent av hans geniala huvud. Om jag inte förstått det hela fel så hade han senast vid 13 års ålder memorerat alla fem moseböckerna, både fram och baklänges…

Det det är ju en fantastisk grund att ha, när man förstått det där med Messias. 🙂

Till församlingen i Rom skriver han så här, och låt mig parafrasera ett sätt att översätta det(Rom 10:4):

”Moseböckernas slutuppenbarelse är Jesus Messias, rättfärdigheten för var och en som tror”

Ordet telos, som jag översatt till slutuppenbarelse, finn exempelvis i teleskoptelevision, och exempelvis telefon.
I dessa ord så innebär det ju inte att ”signalen” inte gäller längre… eller att den upphör eller ”tar slut”. Visst är det slutet av destinationen, men det exponerar ju något.  ”Signalen”, eller vad det nu må vara, uppenbarar faktiskt något. Exempelvis bilden i TV-rutan eller rösten i telefonen.

Vad jag tror Paulus vill säga är att Jesus kom för att ge Guds Torah (=undervisning, ”Lag” som vi ofta översätter det) en röst och en bild av vad Gud tänkt för människan. Eller att ge den en tillfredställande uppfyllese och mening… Det religiösa systemet då, liksom nu, var ju korrupt.
Så Messias ÄR det yttersta uttrycket och uppenbarelsen som Moseböckerna pekar på.

Alltså: Om vi studerar de där fem böckerna i början av Bibeln och inte ser Jesus… ja då är vi nog inte färdiga än… Så håll ut och be Guds underbara Hjälpare och Ande om hjälp.

Ok, tillbaka till den där planen nu då…

Vi såg  ett par ”Jag skall” i texten…
Sammanfattningsvis kan vi dela upp denna ”smidda plan” i följande punkter:
-Jag skall avskilja er från slaveriet
-Jag skall göra det med utsträckt arm och kaos
-Jag skall göra er till mitt folk
-Jag skall ta er till det utlovade landet

Detta har Israeliterna tagit fasta på.
När de då firar påsken dukar de upp måltiden efter de slaktat lammet med bland annat fyra vinbägare. De äter och dricker sedan efter en viss ordning, för att komma ihåg och påminna sig om vad Gud gjort för dem.
Bägarna har fått namn som man kan översätta typ så här:

1) helgelsens bägare (avskilda från slaveriet)
2) vredens bägare (genom straffdomar avskiljs vi)
3) frälsningens/återlösningens bägare (vi blir frälsta genom offerlammet)
4) insamlingens bägare/rikets bägare (vi skall samlas i det utlovade landet)

Naturligtvis så kan vi ju tydligt nu se hur detta tjänar som en skuggbild på Messias tjänst och verk.
Det var alltså när Jesus drack den tredje bägaren som han förklarade att:
”Kom nu ihåg varje gång ni firar detta i framtiden, så förnyades återlösningen i mitt blod.”

Jesus är ju vårt påskalamm, Prisad vare Herrens Underbara Namn för det!!!
(och nu väntar vi med förväntan, längtan och spänning på att dela den sista bägaren vid Hans återkomst… 😀 )

Resultatet med Offret

Jesu är den lidande tjänaren, Guds Lamm som offrades.
Innebörden kan vi läsa mer om i exempelvis Jesaja 53:
-Han är Herrens Arm(befriare och inlösare)
-Han är ett rotskott ur torr jord(??Maria var orörd??)
-Han fick förlängt liv efter att Han offrats.(återuppväckt och Lever!!!)
-Han blev föraktad (Hans Torah av kristna och som Guds Lamm av Juda Hus)
-Vi skyler ansiktet för Honom(fly Messiasbudskapet eller pervertera bilden av honom)
-Han tog straffet så vi får helande(Både fysiskt och ett andligt helande -för vi får åter en relation med vår Skapare)
-Vi är som vilsna får som följt vår egen väg och Han är vår herde som dog för oss(Matt 15:24)
-Han ödmjukade sig under Faderns vilja och tillät sig offras utan protest.(Guds uttalade profetia skulle uppfyllas i Messias)
-Han var plågad för vår skull.(fick inte ens en rättfärdig rättegång)
-Fick en rik mans grav och Hans död mellan två rövare.
-Inget fel, ingen synd hade blivit funnen i honom(trotts fyra dagars ”förhör”)
-Allt skedde i enlighet med Faderns vilja, som Han underkastat sig(skuldoffer)(Joh 10:18)
-Han blir tillfreds(han utbrister: det är fullbordat… han uppfyllde sin Faders plan som Lamm)
-Vi blir rättfärdiga genom vår tillit till Hans verk.(Tack!)
-Han bär vår synd… (och kommer aldrig lämna tillbaka den. Dom förs utanför ”lägret”.)

Planen med befallningen

När Gud då exempelvis talar till Mose och förklarar det här med offer lite mer detaljerat, då säger han:

”HERREN talade till Mose. Han sade: Ge Aron och hans söner denna befallning: Detta är lagen om brännoffret: Brännoffret skall ligga på altarets härd hela natten till morgonen och elden på altaret skall därigenom hållas brinnande.” (2 Mos 6:8-9)

Här står det att han befaller… befalla… befall … nej usch!!!
Ofta när vi tänker på ordet befallning är det i negativ bemärkelse. Det bär en negativ klang i våra öron.
Där den ene har lång distans till den andre och inte bryr sig särskilt mycket om den andre som han ”befaller” att göra si och så.

Att befalla kopplas lätt ihop med att ”kontrollera” någon eller något.

Ja… fast låt oss titta lite på ordet befallning här: Det är det Hebresiska tsav.
Det är besläktat med tsavsa, צותא, och har även relation till ordet mitzvah, מצוה.

Tsavsa kan översättas med ”team”… allstå någon som kopplat med någon annan. Man binds/fogas samman.
Mitzvah är det vi skulle kalla bud. Något vi följer efter vi blivit frälsta och lärt känna Jesus(1 Joh 2:3) och på så sätt visar din kärlek till Gud(1 Joh 5:2).

Dessa är inte så negativa ord.

Resultatet med befallningen

Om vi tillåter oss att ha detta sinne, med en positiv klang, påkopplat när vi läser versen igen:
(Jag översätter även ordet lag med vad det egentligen står.)

”HERREN talade till Mose. Han sade: Ge Aron och hans söner detta erbjudande så vi kan återkopplas och få en relation och bli ett team igen: Detta är undervisningen och instruktionen om brännoffret:.” (2 Mos 6:8-9)

Det handlar från Guds sida inte om ”utnyttjande kontroll”, utan ytterst om att Han ger oss en möjlighet att kopplas samman med Honom.

Gud ber oss om denna ”tjänst”(tsav)… att ha detta tillvägagångssättet(mitzvah) för att vi som syndiga människor skall kunna återkoppla(tsavsa) med Honom, som är våran Helige skapare.
Den vägen –har Gud bestämt– går genom offret!

Och som Paulus säger: ser vi inte Jesus i tredje mosebok, ja då är vi inte riktigt färdiga.. än.

Messias-
-Han dog för oss enligt Guds plan för att återställa och frälsa/rädda människan från det som separerar oss… ja, slaveriet i synden alltså.
”Syndens hav” som stormar mellan oss och skaparen kan vi inte hoppa över i egen kraft. (Vilken dramatisk bild 🙂 )
Här behöver vi vägledningen i berättelsen som ligger till grund för vad Påsken handlar om. Den som visar att endast genom tilliten till Lammets blod får oss befriade så vi kan se Guds Frälsning.

Kom ihåg Moses ord under det stora äventyret:

”Mose svarade folket: ”Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning/Yeshua(Jesus) som HERREN i dag skall ge er.” (2 Mos 14:13)

Sen lyfte han sin hand och vattnet klövs och Vägen öppnade sig. Det är Påsk det!!!
Där och då började de första stapplande stegen mot det utlovade landet…

Tips på vägen…

Och ett litet tips på vägen till vårt utlovade land… tänk på detta när du befaller någon något.
Låt oss anamma samma ”attityd” som Gud har när han befaller oss att närma sig Honom. Det handlar om en möjlighet att ingå en djupare relation till din medmänniska.
OCH tänk på detta när någon befaller dig: Personen ifråga har uttryckt ett behov och räknar med och litar på dig… för ni har en relation…

Det är en fin utmaning från både den som ger… och för den som tar emot den.

Ha en Glad och Välsignad påskvecka…

-f

Annonser

4 svar to “Vägen till Gud, Den troendes rötter -del 4”

 1. Lars-Christer Mobergh Says:

  Shalom och Tack Fredrik!

  Det är klockrent gott! mycket bra skrivet!

  Välsignelser från den Evige

  Christer

 2. Jonatan Rantzer Says:

  Hej Fredrik!
  Jag heter Jonatan Rantzer och jag träffade dig när du gästade oss på Credo härom veckan. Jag vill tacka för den kalasfina kalendern som du skickade – jag hade förväntat mig något litet häfte med bibelreferenser, så jag blev glatt överraskad. Jag har börjat följa med i att läsa de texter som är angivna på söndagarna och jag känner att jag kommer med en förnyad förväntan till Moseböckerna. Jag har även börjat läsa denna serie om den troendes rötter. Du sa att du hade fått förfrågningar om att ge ut någon bok, men ett mindre steg kunde ju vara att lägga till en ”skriv ut” knapp vid bloggarna så att man kan få de i ett utskriftsvänligt format. Jag skriver dock ut dem i vilket fall.

  Allt gott från HERREN.
  Jonatan

  • isaskar Says:

   Hejsan Jonatan,
   Jag kommer ihåg dig.
   Roligt att det ger dig en större förväntan.

   Jag skall se om jag hittar en knapp för utskrivning. Bra idé!

   ”Jag skriver dock ut dem i vilket fall.”
   😉

   Frid!!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: