Ont i fötterna?

Vilken trygghet vi har i förbunden.

Utan dem att luta sig tillbaka på vore Trons vandring ren nonsens.
Och det fina är att vi har mer att se fram emot, men var på din vakt var du sätter dina fötter…

Kan du höra Messias fotsteg närma sig???


Tack Elia, Jag tar över nu…

Bibeltanke från 5 Mos 7:12-11:25 (Eikev-Därför att, konsekvens)

När vi var hedningar, alltså innan vi blev troende, var det inte mycket med oss.
Paulus beskriver denna tragiska tillvaro:

…ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde… (Ef 2:1-2)

Hmmm, det var illa… men det var något som var än värre:

Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. (Ef 2:12)

Nu, tack vare Jesus har vi del i förbunden. FörbundeN! Notera att det är fler än ett förbund.

Jag är säker att ni alla har hört det där att: ”Det gamla förbundet gäller inte längre i och med Jesus.”
Det hoppas jag VERKLIGEN att de gör!
Jag hoppas mer på Paulus och Bibeln än de som hävdar annat.

Tänk bara om: Bara för att Gud förnyar ett förbund så slutar något av de tidigare gälla!!!!
Då skulle ju inte löftet kopplat med regnbågen och flodvatten gälla längre, bara för att förbundet med Messias första tillkommelse har upprättats…
Men… tänk för en minut om det faktiskt ändå skulle vara så… Då kommer ju Gud upphäva löftet om evigt liv när han sluter det sjunde och sista förbundet med människan när Jesus kommer tillbaka…

Nej, jag tackar Gud att Han ser mig som en Israelit och inte längre som jude eller grek, tack vare försoningsverket i Messias, så jag kan luta mig tillbaka på alla löften som Han gett våra fäder…

Dessutom… Om inte förbunden gällde, hur skulle det då gå för alla kristna affärsmän som så ofta citerar 5 Mosebok 8:18.

Du skall komma ihåg HERREN, din Gud, ty det är han som ger dig kraft att förvärva rikedom, därför att han vill upprätthålla det förbund som han med ed har slutit med dina fäder, så som det är i dag.

(Ja, den den sista halvan har jag i och för sig inte hört någon läsa färdigt)(Ok, nu är jag lite sarkastisk… men jag tycker: ska det va så ska det va… går ju inte komma runt egentligen…)

Så vad har vi då…

Så här säger Mose:

Om ni nu hör dessa föreskrifter och håller fast vid dem och följer dem, skall HERREN, din Gud, hålla fast vid sitt förbund och sin nåd så som han med ed har lovat dina fäder. (5 mos 7:12)

”Om ni nu” är ordet eikev. Ayin, Kuf, Bait. Samma Hebreiska tecken bildar ordet häl, samt även utgör den stora delen av Jakobs namn.

Jakob står ofta i fokus när man talar om den sista tiden utifrån Moseböckerna… det som på kyrkiska heter vedermödan.

Kommer man någon gång över frasen ”Jacobs trouble” i en judisk skrift, så är det samma sak.
På något sätt ser man hälen som det yttersta, som en ny början på något.
Alltså, med andra ord, när Messias kommer för att etablera sitt kungarike här på jorden.
Många gånger så hänvisas detta till ”den dagen” eller ”Herrens dag”.

Denna vers läses därför ofta i tre dimensioner:

 1. Varje steg vi tar i livet så skall vi tänka på att utöfra Guds vilja och gärningar. Att bevisa vår kärlek till Gud genom att följa Hans bud, som Johannes skriver.
  Vi bör vandra på Vägen som leder tillbaka till Gud, vilket är Messias, det Levande Ordet.
  Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. (1 Joh 5:3)
 2. Vi skall vara försiktiga att inte trampa med hälen på något bud, bara för det är ”ett litet” och/eller för oss tillsynes obetydligt…
  Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket…. (Matt 5:19)
 3. Tiden inför Messias återkomst och framträdande kommer kopplas till att människor återvänder till de urgamla stigarna och börjar åter följa Herrens bud och Gud kommer vara trogen sitt förbund att Messias återvänder.
  Elias rop: Vänd om! Vänd om! Kom tillbaka till Skriften!

(Hela kapitel 7 och 8 kan läsas parallellt med exempelvis Sakarja 13 och 14 med intresse…)

Kan du höra Messias fotsteg närma sig? Är vi generationen som kommer se Hans fötter sättas ner på Olivberget?
Kan du höra bygget av hur församlingen håller på att repareras till den vackra skinande bruden den en gång var vid Sinai berg.
Jesus sa till Petrus angående hans bekännelse och uppenbarelse att Jesus var Messias enligt Skrifterna:

Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling…(Matt 16:18)

Det är intressant att det är Petrus som får detta. På Hebreiska betyder ordet Pehter att öppna moderlivet (ex: 4 Mos 3:12).
Petrus går här före med bekännelsen som ger oss den prästeliga statusen som den förstfödda nationen.
Ordet bygga i versen, oikomodeo, kan precis lika gärna översättas reparera eller återuppbygga.

Enligt Stefanos så bildades ekklesian/församlingen vid Sinai, men hade nu som bekant fallit ifrån. Precis i enlighet med vad som var profeterat…

På Petrus bekännelse att Klippan är Messias kommer nu Herren reparera sin församling för att när tiden är inne komma tillbaka för att ta den till sig. Det bygger förbundet med våra fäder på.

Messias uppgift är att Återuppbygga och Återsamla församlingen inför Återkomsten.

Jobbigt?

Har du ont i fötterna och fått blåsor på hälen av din vandring här på jorden…?
Lägg dem då i Herrens händer och låt dig smörjas av Oljan för att sen vandra på Hans Väg så tar han bort det som ömmar…

Ha en fridfull helg!

Bibeltanke från 5 Mos 7:12-11:25 (Eikev-Därför att, konsekvens)

När vi var hedningar, alltså innan vi blev troende, var det inte mycket med oss.
Paulus beskriver denna tragiska tillvaro:

…ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde… (Ef 2:1-2)

Hmmm, det var illa… men det var något som var än värre:

Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. (Ef 2:12)

Nu, tack vare Jesus har vi del i förbunden. FörbundeN! Notera att det är fler än ett förbund.

Jag är säker att ni alla har hört det där att: ”Det gamla förbundet gäller inte längre i och med Jesus.”
Det hoppas jag VERKLIGEN att de gör!
Jag hoppas mer på Paulus och Bibeln än de som hävdar annat.

Tänk bara om: Bara för att Gud förnyar ett förbund så slutar något av de tidigare gälla!!!!
Då skulle ju inte löftet kopplat med regnbågen och flodvatten gälla längre, bara för att förbundet med Messias första tillkommelse har upprättats…
Men… tänk för en minut om det faktiskt ändå skulle vara så… Då kommer ju Gud upphäva löftet om evigt liv när han sluter det sjunde och sista förbundet med människan när Jesus kommer tillbaka…

Nej, jag tackar Gud att Han ser mig som en Israelit och inte längre som jude eller grek, tack vare försoningsverket i Messias, så jag kan luta mig tillbaka på alla löften som Han gett våra fäder…

Dessutom… Om inte förbunden gällde, hur skulle det då gå för alla kristna affärsmän som så ofta citerar 5 Mosebok 8:18.

Du skall komma ihåg HERREN, din Gud, ty det är han som ger dig kraft att förvärva rikedom, därför att han vill upprätthålla det förbund som han med ed har slutit med dina fäder, så som det är i dag.

(Ja, den den sista halvan har jag i och för sig inte hört någon läsa färdigt)(Ok, nu är jag lite sarkastisk… men jag tycker: ska det va så ska det va… går ju inte komma runt egentligen…)

Så vad har vi då…

Så här säger Mose:

Om ni nu hör dessa föreskrifter och håller fast vid dem och följer dem, skall HERREN, din Gud, hålla fast vid sitt förbund och sin nåd så som han med ed har lovat dina fäder. (5 mos 7:12)

”Om ni nu” är ordet eikev. Ayin, Kuf, Bait. Samma Hebreiska tecken bildar ordet häl, samt även utgör den stora delen av Jakobs namn.

Jakob står ofta i fokus när man talar om den sista tiden utifrån Moseböckerna… det som på kyrkiska heter vedermödan.

Kommer man någon gång över frasen ”Jacobs trouble” i en judisk skrift, så är det samma sak.
På något sätt ser man hälen som det yttersta, som en ny början på något.
Alltså, med andra ord, när Messias kommer för att etablera sitt kungarike här på jorden.
Många gånger så hänvisas detta till ”den dagen” eller ”Herrens dag”.

Denna vers läses därför ofta i tre dimensioner:

 1. Varje steg vi tar i livet så skall vi tänka på att utöfra Guds vilja och gärningar. Att bevisa vår kärlek till Gud genom att följa Hans bud, som Johannes skriver.
  Vi bör vandra på Vägen som leder tillbaka till Gud, vilket är Messias, det Levande Ordet.
  Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. (1 Joh 5:3)
 2. Vi skall vara försiktiga att inte trampa med hälen på något bud, bara för det är ”ett litet” och/eller för oss tillsynes obetydligt…
  Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket…. (Matt 5:19)
 3. Tiden inför Messias återkomst och framträdande kommer kopplas till att människor återvänder till de urgamla stigarna och börjar åter följa Herrens bud och Gud kommer vara trogen sitt förbund att Messias återvänder.
  Elias rop: Vänd om! Vänd om! Kom tillbaka till Skriften!

Kan du höra Messias fotsteg närma sig? Är vi generationen som kommer se Hans fötter sättas ner på Olivberget?
Kan du höra bygget av hur församlingen håller på att repareras till den vackra skinande bruden den en gång var vid Sinai berg.
Jesus sa till Petrus angående hans bekännelse och uppenbarelse att Jesus var Messias enligt Skrifterna:

Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling…(Matt 16:18)

Det är intressant att det är Petrus som får detta. På Hebreiska betyder ordet Pehter att öppna moderlivet (ex: 4 Mos 3:12).
Petrus går här före med bekännelsen som ger oss den prästeliga statusen som den förstfödda nationen.
Ordet bygga i versen, oikomodeo, kan precis lika gärna översättas reparera eller återuppbygga.

Enligt Stefanos så bildades ekklesian/församlingen vid Sinai, men hade nu som bekant fallit ifrån. Precis i enlighet med vad som var profeterat…

På Petrus bekännelse att Klippan är Messias kommer nu Herren reparera sin församling för att när tiden är inne komma tillbaka för att ta den till sig. Det bygger förbundet med våra fäder på.

Messias uppgift är att Återuppbygga och Återsamla församlingen inför Återkomsten.

Jobbigt?

Har du ont i fötterna och fått blåsor på hälen av din vandring här på jorden…?
Lägg dem då i Herrens händer och låt dig smörjas av Oljan för att sen vandra på Hans Väg så tar han bort det som ömmar…

Ha en fridfull helg!

Bibeltanke från 5 Mos 7:12-11:25 (Eikev-Därför att, konsekvens)

När vi var hedningar, alltså innan vi blev troende, var det inte mycket med oss.
Paulus beskriver denna tragiska tillvaro:

…ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde… (Ef 2:1-2)

Hmmm, det var illa… men det var något som var än värre:

Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. (Ef 2:12)

Nu, tack vare Jesus har vi del i förbunden. FörbundeN! Notera att det är fler än ett förbund.

Jag är säker att ni alla har hört det där att: ”Det gamla förbundet gäller inte längre i och med Jesus.”
Det hoppas jag VERKLIGEN att de gör!
Jag hoppas mer på Paulus och Bibeln än de som hävdar annat.

Tänk bara om: Bara för att Gud förnyar ett förbund så slutar något av de tidigare gälla!!!!
Då skulle ju inte löftet kopplat med regnbågen och flodvatten gälla längre, bara för att förbundet med Messias första tillkommelse har upprättats…
Men… tänk för en minut om det faktiskt ändå skulle vara så… Då kommer ju Gud upphäva löftet om evigt liv när han sluter det sjunde och sista förbundet med människan när Jesus kommer tillbaka…

Nej, jag tackar Gud att Han ser mig som en Israelit och inte längre som jude eller grek, tack vare försoningsverket i Messias, så jag kan luta mig tillbaka på alla löften som Han gett våra fäder…

Dessutom… Om inte förbunden gällde, hur skulle det då gå för alla kristna affärsmän som så ofta citerar 5 Mosebok 8:18.

Du skall komma ihåg HERREN, din Gud, ty det är han som ger dig kraft att förvärva rikedom, därför att han vill upprätthålla det förbund som han med ed har slutit med dina fäder, så som det är i dag.

(Ja, den den sista halvan har jag i och för sig inte hört någon läsa färdigt)(Ok, nu är jag lite sarkastisk… men jag tycker: ska det va så ska det va… går ju inte komma runt egentligen…)

Så vad har vi då…

Så här säger Mose:

Om ni nu hör dessa föreskrifter och håller fast vid dem och följer dem, skall HERREN, din Gud, hålla fast vid sitt förbund och sin nåd så som han med ed har lovat dina fäder. (5 mos 7:12)

”Om ni nu” är ordet eikev. Ayin, Kuf, Bait. Samma Hebreiska tecken bildar ordet häl, samt även utgör den stora delen av Jakobs namn.

Jakob står ofta i fokus när man talar om den sista tiden utifrån Moseböckerna… det som på kyrkiska heter vedermödan.

Kommer man någon gång över frasen ”Jacobs trouble” i en judisk skrift, så är det samma sak.
På något sätt ser man hälen som det yttersta, som en ny början på något.
Alltså, med andra ord, när Messias kommer för att etablera sitt kungarike här på jorden.
Många gånger så hänvisas detta till ”den dagen” eller ”Herrens dag”.

Denna vers läses därför ofta i tre dimensioner:

 1. Varje steg vi tar i livet så skall vi tänka på att utöfra Guds vilja och gärningar. Att bevisa vår kärlek till Gud genom att följa Hans bud, som Johannes skriver.
  Vi bör vandra på Vägen som leder tillbaka till Gud, vilket är Messias, det Levande Ordet.
  Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. (1 Joh 5:3)
 2. Vi skall vara försiktiga att inte trampa med hälen på något bud, bara för det är ”ett litet” och/eller för oss tillsynes obetydligt…
  Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket…. (Matt 5:19)
 3. Tiden inför Messias återkomst och framträdande kommer kopplas till att människor återvänder till de urgamla stigarna och börjar åter följa Herrens bud och Gud kommer vara trogen sitt förbund att Messias återvänder.
  Elias rop: Vänd om! Vänd om! Kom tillbaka till Skriften!

Kan du höra Messias fotsteg närma sig? Är vi generationen som kommer se Hans fötter sättas ner på Olivberget?
Kan du höra bygget av hur församlingen håller på att repareras till den vackra skinande bruden den en gång var vid Sinai berg.
Jesus sa till Petrus angående hans bekännelse och uppenbarelse att Jesus var Messias enligt Skrifterna:

Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling…(Matt 16:18)

Det är intressant att det är Petrus som får detta. På Hebreiska betyder ordet Pehter att öppna moderlivet (ex: 4 Mos 3:12).
Petrus går här före med bekännelsen som ger oss den prästeliga statusen som den förstfödda nationen.
Ordet bygga i versen, oikomodeo, kan precis lika gärna översättas reparera eller återuppbygga.

Enligt Stefanos så bildades ekklesian/församlingen vid Sinai, men hade nu som bekant fallit ifrån. Precis i enlighet med vad som var profeterat…

På Petrus bekännelse att Klippan är Messias kommer nu Herren reparera sin församling för att när tiden är inne komma tillbaka för att ta den till sig. Det bygger förbundet med våra fäder på.

Messias uppgift är att Återuppbygga och Återsamla församlingen inför Återkomsten.

Jobbigt?

Har du ont i fötterna och fått blåsor på hälen av din vandring här på jorden…?
Lägg dem då i Herrens händer och låt dig smörjas av Oljan för att sen vandra på Hans Väg så tar han bort det som ömmar…

Ha en fridfull helg!

Annonser

6 svar to “Ont i fötterna?”

 1. gunnel Says:

  Shabbat Shalom!

 2. hulda3 Says:

  Hej Fredrik.
  Du kan du hjälpa mig? Jag har tryckt på något som jag inte vet vad. Nu har jag stor text på bloggen men vill ha normalstor, som du. Kan du hjälpa mig så att jag kan återställa det?

  • Fredrik Says:

   Tyvärr har jag ingen aning…
   Det enda jag kan tänka mig är under:

   Inställningar
   -Läsa
   – -Teckenkodning för sidor och syndikering

 3. Annica Says:

  Shabbat Shalom Fredrik!

  Intressant skrivet och jag har återigen med din hjälp fått upp ögonen för en bibeltext. Ef 2:12 kan inte bli mer tydlig med vad vi numera är med Kristus i våra hjärtan, en del av församlingen! (och allt vad det innebär).

  Intressant den här diskussionen om de olika förbunden…. klart att de inte slutar gälla, hur skulle det se ut? Du skulle inte vilja skriva några kloka ord om förbunden, vad de står för, vem Gud slöt det med och vad som komma skall med det sista förbundet. Eller har du redan skrivit en sådan text? En överblick i lightversion har jag nog förstått, men lite djup skulle inte skada!

  Ha en skön helg.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: