Välkommen hem! Den troendes rötter, -del 28

Det sista som Mose gör är att ge en mycket mycket speciell hälsning.
Men, inte till vem som helst. Det var inte till de som stod där och lyssnade… utan även till dig och mig!?!!

Och det är oerhört otroliga ord som vi får till oss, som sätter oss i en fantastisk ställning!


Pratar verkligen Mose om uppryckandet och mötet i luften där i öknen???

Bibeltankar från 5 Mos 29:9-31:30 (Nitzavim/Vayelech, Stående/Han gick)

En av de fantastiska löftena vi har i Tron är det framtida förbund Herren kommer sluta med oss. Det fridsförbund vid Frälsarens återkomst.

Bland det sista hälsningarna Mose gav oss innan han lämnade över till Josua var:

Ni står i dag alla inför HERREN, er Gud: era huvudmän, era stammar, era äldste och era tillsyningsmän, alla män i Israel, era barn och hustrur, främlingen som är hos dig i ditt läger, din vedhuggare såväl som din vattenbärare, för att du må träda in i HERRENS, din Guds, förbund, det edsförbund som HERREN, din Gud, i dag sluter med dig. Ty han vill i dag upphöja dig så att du skall vara hans folk och han din Gud, så som han har sagt dig och så som han med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob. Och det är inte endast med er som jag i dag sluter detta förbund, detta edsförbund, utan både med dem som i dag står här med oss inför HERREN, vår Gud, och med dem som inte är här med oss i dag. (5 Mos 29:10-15)

Här ser vi några intressanta saker. Men först:
Återigen vill jag läsa denna text med en förväntan att vi hittar Messias.
Alltså den förväntan som Han själv ingjöt och använde med ”Emmausvandrarna”, då de uppmuntrades med orden ”Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna.” (Luk 24:27)

Löftet

Ok, tillbaka till texten:

Ni står här idag inför HERREN-Denna fras har historiskt sett även översatts: ”Ni är samlade här idag”.
Träda in i Herrens förnund– Ett förbund som de nu skall träda in i.
…och med dem som inte är här med oss i dag -Alltså, inklusive
framtida personer.

Sen säger han:

När allt detta kommer över dig, välsignelsen och förbannelsen som jag har förelagt dig, och du lägger detta på ditt hjärta bland alla de hednafolk dit HERREN, din Gud, fördriver dig, och du vänder om till HERREN, din Gud, och lyder hans röst, i allt vad jag i dag befaller dig, du och dina barn, av hela ditt hjärta och av hela din själ, då skall HERREN, din Gud, göra slut på din fångenskap och förbarma sig över dig. HERREN, din Gud, skall då åter samla dig från alla folk, dit han har skingrat dig. Även om dina fördrivna skulle vara vid himlens ände, skulle HERREN, din Gud, samla dig därifrån och hämta dig därifrån. (5 Mos 30:1-4)

Lite mer intressanta saker:

Vänder om och lyder av hela ditt hjärta och av hela din själ -En omvändelse tillbaka till Guds väg
…åter samla dig från alla folk… även… vid himlens ände… hämta dig -Ytterligare ett uttåg

Så, vad är det vi kan se här?

Historiskt sett så läses just denna vers årligen helgen innan det civila nyåret, Rosh HaShanah, vilket är Trumpethögtiden då den sista trumpeten ljuder. Den som Paulus hänvisar till.
Det är dagen då man blåser den sista av en serie stötar för att välkomna Israels Kung. Det är traditionellt dagen då Adam skapades…

Förståelsen är även att den dagen som Mose talar detta, ”Ni står här idag”, är den dag då Josua tar över ledarskapet.

Jag vet inte om ni ser kopplingarna här, men om vi tillåter oss samla denna information till ett scenario, så träder en intressant bild fram.
En sak till bara. Om våra översättare hade varit konsekvent så hade Jesus fått namnet Josua, då de bär samma namn på Hebreiska. Ha det i bakhuvudet…


Ok,
Den dag då Josua trädde fram för att ingå förbund och föra dem in i det utlovade landet… står alla/ alla är samlade… inför Herren för att inträda ett nytt förbund, som inkluderar att alla skall bli återsamlade från alla nationer under himmelen, från himmelens ände. Det blir en ny begynnelse på dagen då Adam skapades.

Är det en profetisk bild på:
Den dag då Jesus träder fram, den siste Adam, för att ingå förbund och föra in oss i Det Utlovade Landet kommer alla samlas (de döda kommer stå och de då levande samlas). Återsamlingen kommer ske : ”Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.” (Matt 24:31)

Här ser vi hur ytterligare en parallell ger oss en oerhörd trygghet att låta Moseböckerna ligga som grund till vår förståelse, så vi kan ha en stark längtan och förtröstan på att vår Gud är en Evig Gud som aldrig ändrar sig, utan kommer göra och utföra det han sagt.

Återsamlingen

Denna återsamling och enhet i den sista tiden är ett röd tråd som går genom hela Skriften.

En av dem som ägnar mycket tid åt detta är ju profeten Hosea.
Han fick ju på sin lott att äkta en sköka. Deras tre barn ligger till grunden för vad som skulle hända Israels Hus, det Norra Riket som tillsammans med Juda Hus, det Södra Riket utgör Jakobs Hus, som Messias kom för att regera över.

De tre namnen blir:
Jisreel -som kan överättas, ”jag skall strö er/så er ut bland nationerna”
Lo-Ruhama -som kan förstås, ”ni skall inte ha någon mer barmhärtighet/förbarmande”
Lo-Ami -som betyder,
”inte mitt folk”

Det blir lite som en berättelse:
På grund av er synd så skall jag strö er ut bland nationerna när ert kungarike inte längre består. Ni kommer inte känna av min barmhärtighet och ni kommer inte ha en identitet som mitt folk längre!!!

Men, det slutar inte där.

Men antalet av Israels barn skall bli som havets sand, som inte kan mätas, ej heller räknas.
Och det skall ske att på den plats där det sades till dem:
”Ni är inte mitt folk”, skall det sägas till dem: ”Ni är den levande Gudens barn”.
Juda barn och Israels barn skall förenas och sätta ett enda huvud över sig och de skall dra upp ur landet.
Ty stor skall Jisreels dag vara. (Hosea 1:10-11)

Här ser vi löftet om att en dag kommer Israels Hus få bli återförenat, från nationerna där dom blivit utspridda, med Juda Hus.
Allt under ett enda huvud. Om ni frågar mig så skulle jag tolka detta huvud som Messias, som är Israels Huvud, Församlingens Huvud.
Notera att det är Messias som kommer ena, inte mänskliga traditioner, lagar, sakrament eller stadgar.

Därför är det extra intressant att notera hur Petrus uppfattar de nyomvända och återvändande personerna från nationerna som kommer in i församlingen genom sin personliga tro på Jesus. Han identifierar dem som de ”förlorade fåren av Israels Hus” när han citerar Hosea.

Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar,* han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. (1 Peter 2:9-10)

Jesus själv lägger ju stor betydelse och stor vikt på Hans uppdrag att ena sitt folk när Han säger att han är sänd till just de förlorade fåren av Israels Hus (Matt 15:24).
Han ser sig som det Huvud, den Herden, som skall ena och återupprätta Davids fallna hydda och regera över Jakobs Hus till evig tid.

Min tjänare David skall vara kung över dem, och de skall alla ha en och samma herde. De skall leva efter mina föreskrifter och hålla mina stadgar och följa dem. (Hes 37:24)

Nu, genom Messias framträdande har en underbar återupprättelseprocess inletts, som kommer fullbordas när den sista basunen ljuder och låter de döda stå inför Honom och samlar sin församling till för att gå in i Det Utlovade Landet.

Annonser

3 svar to “Välkommen hem! Den troendes rötter, -del 28”

 1. gunnel Says:

  Det är gott att Herren vill sluta förbund med juden såväl som greken.

  Det är en stor trygghet och Nåd att Gud vill innesluta oss, i sin

  kärleksfulla omsorg, att Han vill att där Han är ska vi också vara….

  Amen kom Herre Jesus!

 2. Lilian Says:

  Väldigt härliga ord, speciellt
  ”och du vänder om till HERREN, din Gud, och lyder hans röst, i allt vad jag i dag befaller dig, du och dina barn, av hela ditt hjärta och av hela din själ, då skall HERREN, din Gud, göra slut på din fångenskap”
  som tydligt visar att Gud bryr sig om hur vi lever för våra liv visar ju vad som finns i våra hjärtan.
  Jag såg en man med en T-shirt idag, som föreställde Jesus på korset (den var över hela hans framsida) och jag blev förvånad för den var så synlig, inte så svenskt att visa så öppet vad man tror på. Men när jag kom närmre såg jag att det under texten stod ”så kan det gå snickarxxxxxx” (jag satte in x istället för svordom) och förstod att det var ju en gräslig hädelse mot Jesus som han gick och bar på och visade upp för alla.
  Då funderade jag över hur gemene man egentligen reagerar över en sån tröja. Jag är rädd för att många tycker att den var roligt ”kaxig” och tuff och några reagerar nog som jag, att den var vidrig.
  Men oavsett hur man reagerar så gjorde han ju ”reklam” för sin sak.

  Jag tror att det i dessa dagar behövs att ”vi” börjar göra ”reklam” mer för vår sak, att vi älskar Gud och vill följa honom men istället för en tröja, annammar vi bibelorden ”och du vänder om till HERREN, din Gud, och lyder hans röst, i allt vad jag i dag befaller dig, du och dina barn, av hela ditt hjärta och av hela din själ”

  Vilket härligt löfte!! ”då skall HERREN, din Gud, göra slut på din fångenskap”!!
  Fångenskap = kärlek till synden tänker jag. Alltså är ju detta ett sätt att bli fri från kärleken till synden,, eller hur?

  • Fredrik Says:

   Jo, som Johannes säger,
   ”När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn.”

   När vi lever i kärlek i Guds bud, så blir det ett vintessbörd för omgivningen att vi tillhör Honom.
   Att leva avskilt(heligt) inför Gud verkar ofta missförstås av många som om det betyder att vandra avskilt från Gud… tyvärr!!!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: