När Jakob kallas att återvända hem

Jakobs far i himmelen kallar hem honom. Det händer en hel del intressanta saker på vägen. Återigen, precis som när han gav sig av från sitt hem, så stöter han på en massa ”änglar”.Dessutom ser vi åter en situation mellan bröderna…


Vilka var änglarna och vad var Jakobs reaktion?

Bibeltankar från 1 Mos  32:3-36:43 (Vayishlach-Och han sände)

De sista versarna i förra veckans text är intressanta. De går så här:

Och Jakob fortsatte sin färd. Då mötte Guds änglar honom. När han såg dem sade han: ”Detta är Guds skara.” Och han kallade platsen Mahanajim. (1 Mos 32:1-2)

Innan vi går vidare så skall vi komma ihåg vad ordet ängel är. Malach på Hebreiska. (Malachim i plural.)
Malach betyder sändebud, en som är sänd.

Namnet på platsen han namnger är i plural och betyder : grupperingar, lägerplatser, anhängare, baser.

Inledningen på veckans texter går så här:

Jakob skickade budbärare framför sig till sin bror Esau i Seirs land på Edoms mark… (1 Mos 32:2)

Sätter vi då ihop texten så läser vi följande:

Och Jakob fortsatte sin färd. Då mötte Guds malachim honom. När han såg dem sade han: ”Detta är Guds skara.” Och han kallade platsen Mahanajim. Jakob skickade malachim framför sig till sin bror Esau i Seirs land på Edoms mark…(1 Mos 32:1-3)

Här kan man tillåta sig att ställa några frågor.
Vem/Vilka var det Jakob sände iväg?
Var det några av änglarna han skådat och mött?Var det några av sina tjänare?

Vad var det för grupperingar/platser han såg framför sig?
Var det två grupperingar av änglar?
Var det en himmelsk grupp med änglar och en annan grupp med människor?

På något intressant sätt så ser vi lite längre fram i texten att Jakobs Hus delas upp i två läger/grupperingar. De är på väg hem från ”exilen” som Jakob hamnade i då han lämnade sitt hem.
De är nu på väg från platsen där Jakob har ytterligare en erfarenhet med en malach.
Men en förändrad Jakob ansluter och enar det splittrade folket då de möter sin svurne fiende och går in i Landet.

Kan det vara så att Jakob ser ännu något intressant? Något rent av profetiskt?
Kan det vara att han ser något som kommer hända Jakobs Hus/Israel i framtiden?
Han är en fantastisk bild på oss, den troende andefyllda församlingen, Israel.
På vägen ”hem” från exilen kommer Israel vara ett splittrat folk i två läger: Juda hus och Israels hus.
Men efter en erfarenhet med en som är sänd från det Himmelska, enas man då ”fienden” uppenbaras och man entrar landet man är kallat och ämnat till som ett enat folk. En sann enhet.

En annan Jakob skrev ett brev två tusen år senare så här i sin inledning, angående hur Israel såg ut och vart man befann sig då Jesus vandrat, dött och blivit återuppväckt:

Från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare, till de tolv stammarna i förskingringen. (Jak 1:1)

Intressant är att vår fader Jakob hade varit hos spöket sin farbror Laban i 20 år när hans far i himmelen kallade honom tillbaka till landet.
Den som studerat och fördjupat sig i siffror vet att siffran två många gånger pekar på just händelser kring enandet av Jakobs hus vid Messias återkomst, två tusen år efter Hans första framträdande.

Jesus säger när han står hos Judarna(Juda hus) att han har andra får han måste återkalla till sin flock. Han säger att han är sänd att hämta in Israels hus, som är utspridd bland nationerna.

Han svarade: ”Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. (Matt 15:24)

Israels hus är de tio stammarna som lever utspridda bland nationerna enligt exempelvis Hosea.
Eftersom ett kärt barn har många namn, kallas de även för Efraims hus eller Josefs hus.
Juda hus består alltså av de två stammarna Juda och Benjamin. Paulus är exempelvis av Benjamins stam.

Messias uppdrag

Intressant är att se hur Jesus under en vandring beger sig till Samarien, därför att han måste!

När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes 2 – men det var inte Jesus själv utan hans lärjungar som döpte – lämnade han Judeen och vände tillbaka till Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien och kom till en samaritisk stad som heter Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen, satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. (Joh 4:1-6)

Här ser vi några mycket spännande saker.
Dels är Jakob i fokus, vilket bör rikta vår uppmärksamhet bakåt i tiden…
Särskillt är det Josef som var det centrala
Vi ser att siffran 6 är händelsen för vad som skall komma. Siffran sex, vet den vane Isaskarläsaren, för våra tankar att pröva om det har något med Messias återkomst att göra. År 6000, då den sjunde dagen/Sabbaten/tusenårsriket träder in.
Men varför måste Jesus gå genom Samarien? Jo, hans uppdrag är att ena och återupprätta de Jakobs tolv stammar och regera på sin fader Davids tron, som ängeln förklarade för Maria då hon skulle bli havande.
I Samarien vet vi förskingingen av de tio stammarna, Josefs hus, skedde och inleddes. Där blandades Israels hus upp bland nationerna, som han av Fadern var sänd att hämta tillbaka. Där inledde han sitt uppdrag…

Men hur länge var han då i Samarien? Vi läser vidare:

Efter dessa två dagar gick Jesus därifrån… (Joh 4:43)

Tillåter vi oss att tänka som bland annat psalmisten och Petrus, så vet vi att en dag kan peka på tusen år i det profetiska ordet.
Efter två tusen år bland nationerna, där Han undervisat om frälsningen och återupprättandet av Israel, var uppdraget Han var tvungen att göra slut.

Kan det vara något av detta Jakob fick en glimt av? Att nu, två tusen år senare väcks vi i förskingringen med en längtan att komma tillbaka till vårt Bibliska ursprung för att både enas och lära oss av våra Israeliska rötter.

Tänk att vi får vara med och vara inympade i detta enorma stora sanna enandet och upprättandet av Guds folk, som är på väg in i det utlovade landet.
När den svurne fienden kommer och ställer sig i vägen, låt oss stå enade och sträcka på oss. Det är vår Far som kallat oss hem!!!

När de nu var samlade frågade de honom: ”Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?” Han svarade dem: ”Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg 1:6-8)

Det verkar vara nära nu. 😉


7 svar to “När Jakob kallas att återvända hem”

 1. sten på sten Says:

  Vart står det att det är Isak som kallar hem honom? Vi letar men finner inte.

 2. bobo2k Says:

  Tack, för det här. Ett bönesvar från Gud, bad om ett förtydligande tidigare i veckan med vad som hände med Israels övriga stammar. Då jag också läst om Jakob/Israel nyligen mycket i Bibeln. Och nu får jag den undervisningen genom dig. Fantastiskt.

 3. Birgit Severin Forslund Says:

  Håller med bobo2k här att detta var mycket intressant att få veta och jag är mycket tacksam för detta inlägg i stort.
  Mycket värdefull undervisning!

 4. Veckans potatisMos – Vayishlach « tackYeshua Says:

  […] Vad säger Isaskar om veckans potatismos? […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: