Glad Påsk! -Dom försöker ju i alla fall!!!

Får man inte ihop det, kan man ju i alla fall försöka…
Varje år dyker nya tankar upp, om huruvida Jesus, som det står, var död i tre dagar och tre nätter.

Någon raljerar och säger:

”Lärjungarna gick inte direkt omkring med solur på armarna som vi har armbandsur, menar de.”

Nu har  Benedikt XVI försvarat sin katolska tradition… för den kan ju inte ha missat något!!!?!?

Det finns dock en mall som passar, men då måste man gå tillbaka till det samhället och den kalender som Bibeln skriver utifrån.
Här är ett sådant scenario:

Har ni tänkt på att när vi firar påsk, så är det något som inte stämmer?
Vi vet alla att vår Frälsare, Jesus Messias, skulle vara död under tre dagar och tre nätter. Det säger både Han själv och profetiorna.
Men om du är ärlig så kan du inte, hur gärna du än vill, få långfredagens eftermiddag till söndagsmorgon att ens bli 48 timmar?

Hade Gud inte gjort sin matteläxa?

Härmed följer första, andra och tredje delen om Jesus i Guds romannserie om sina sju Högtider:
Del 1 ”Mitt liv som Lamm!”
Del 2 ”Mitt liv som Matza!”
Del 3 ”Mitt liv som Frö!”


Visst kan man få ihop tre dagar och tre nätter i samband med Jesus
död och uppståndelse… Men då kanske vi måste släppa lite på
Traditioner och tillåta oss att ha Bibeln som grund…

Bibeln säger…

Vi alla har läst orden:

”Men HERREN sände en stor fisk som slukade Jona, och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter.” (Jon 1:17)

”Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.” (Matt 12:40)

Faktum är att detta är den överlägset mest använda liknelsen av Jesus om sig själv som ett vittnesbörd att Han skulle vara Messias….
Men ärligt, är det någon som har räknat? Vi kristna är sannerligen kända för att ha matteprobelm.

Att 1+1+1=1 är en av de kändaste krigen som splittrat Guds församling i snart två tusen år. Och inte något verkar vi har lärt av den historien.

Om nu Jesus kom för att uppfylla Skriften och ge den en mening… bör Hans vistelse då inte ha berört… tre dagar och tre nätter?

Det finns ju faktiskt dom som, faktiskt befogat, kritiserar oss kristna med att Bibeln inte stämmer, just på denna punkt om påsken!
Och vad svarar vi ?
Jag hade i alla fall inte mycket att komma med till försvar innan jag själv tittade på det hela. Ingen pastor i min uppväxt, ingen bibellärare eller teolog på min utbildning lärde mig något annat än att fredag kväll till söndag ÄR tre dagar och te nätter. Det tog många år innan jag faktiskt tänkte själv och räknade efter…
Jag kom då fram till att: Antingen har Bibeln fel eller så har Traditionen fel…

Traditionen säger…

Traditionellt säger alltså kyrkotraditionen ungefär så här:
Han dog 15:00 på långfredagen.
Han uppstod runt 06:00 på söndagen.

Ok! Lägg nu ihop detta… det bästa du kan få är 39 timmar. Ärligt talat så räcker inte det ens till två dygn.
Hmmmm….

Låt oss hård-dra det:
Antingen stämmer inte Skriftens profetior, eller så Messias inte verkar uppfylla sina Egna och Bibelns ord.
Och Jesus hade definitivt inte på fötterna när han upprepade denna profetia om sig själv.

Fråga:
Bär vi ett sant eller ett inkorrekt vittnesbörd för omvärlden, om Honom som betyder mest i våra liv?

Vad kan ha gått fel?

Låt oss titta på ett exempel där det faktistk kan gå ihop. (Det finns intressanta aspekter om onsdagen, som jag ämnar återkomma till…)
Men, kommer vi använda oss av de Bibliska datumen, och de Högtider Jesus firade för att få harmoni, bara så ni vet varför det står så konstigt.

Bestämd tid

”Israels barn skall fira påskhögtid på den bestämda tiden.” (4 Mos 9:2)

Kan nyckeln finnas här???
OM nu Gud säger att det skall vara en bestämd tid… Kan Han mena det?
Jo men det är klart… låt oss utgå från det och läsa Bibelorden med den utgångspunkten… för att se om saker faller på plats…

Påsken som vi ser det, är en av tre Bibliska högtider som går in i varandra. Vi kommer notera det under vandringen.
Påsken är en hanldar om ett lamm som blev till Guds frälsning för alla som satte sin tillit på hans löfte. Guds frälsning på Hebreiska är Yeshua. Det namnet Jesus tilltalades vid när han bodde i Israel. ( Matt 1:12).

Vi känner alla till storyn:
Berättelsen om hur Israels Gud ville manifestera sig för sitt folk och för omvärlden i samband med att han friköpte alla som ville tro och erkänna Honom som Herre i sina liv.
Berättelsen där Mose sänds av Gud till Egypten för att medla och leda folket från slaveri till frihet.
Mose har sedan dess nedtecknat en rad detaljer som identitetsmarkörer för, bland annat, detta lamm som är så centralt i påskberättelsen… med syftet att vem som helst kan gå tillbaka för att bekräfta om det man säger stämmer överens med Guds tankar och beslut.

Jeriko -början på slutet

Jesus kom därefter in i Jeriko och vandrade genom staden. (Luk 19:1)

Vi börjar berättelsen i Jeriko när Messias skulle går upp till Jerusalem för sista gången. Han skulle nu bli offrad. Det var där, i närheten av Jeriko, som han några år tidigare hade börjat sin tjänst. Han hade blivit deklarerad av en Levitisk präst att vara Guds Lamm. Johannes Döparen var av Levi stam och av Arons släkt. Likt sin far Sakarias var han alltså av prästsläkte. Därmed var också Johannes präst, även om han inte tjänstgjorde som sådan i Templet.
Enligt skrifterna så fordras det en präst att utropa att offerlammet är accepterat att ”utföra tjänst” inför Herren.

När man så småningom närmade sig Jerusalem bad han att några skulle gå före in i byn och hämta en åsna.

”Gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den skall ni finna ett åsneföl, som står där bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led hit det. Och om någon frågar er varför ni löser det, skall ni svara: Herren behöver det.”  (Luk 19:30-31)

Här bör vi fråga oss, varför Han behöver en åsna?

Var han så trött efter att ha kommit upp för bergen till trakten kring Jerusalem? Nej, det har en djupare innebörd.
För en Israelit är Mose en av de största förebilderna på Messias tjänst.

För att förstå det, här är en kort sammanfattning av Moses:

-I samband med att Moses föddes gav Farao instruktionen att alla pojkar skulle dödas. (skuggbild till Matt 2:16)
-Han gömdes av sin mor i Egyptens land. (skuggbild till Matt 2:14)
-Moses skulle dödas i (synda)floden. (skuggbild till 1 Kor 15:3)
-Efter att ha lagts i vattnet avbröts dödsdomen och han blev upplyft bort från floden(synden) och fick liv igen. (skuggbild till Matt 28:6)
-Mose blev medlaren för folket för att få komma till Gud i och med ett förbund. (skuggbild till 1 Tim 2:5, Heb 9:15)
-Han besteg berget för att få Guds instruktioner hur att styra en nation och steg sedan ned för att styra Hans folk. (skuggbild till Joh 3:13)

När Moses kom till Egypten med budskapet och hoppet om återlösningen, frihet från slaveriet, efter den dramatiska händelsen vid busken som brann, noterar nämligen Skriften noggrant att de kom ridandes på en åsna.

”Då tog Mose sin hustru och sina söner och satte dem på sin åsna och vände tillbaka till Egyptens land.” (2 Mos 4:20)

När så Jesus kom ridande på en åsna in i Jerusalem, Han som kom med budskapet om den sanna återlösningen, frihet från slaveri i synd, var det en stor bekräftelse för folket som hade börjat se och tro.


När Jesus kom ridande på åsnan med budskapet om
räddningen, uppfyllde han profetian.

Lammet förbereds

Fredag, mitt på dagen, 8 Nisan
Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lasarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda.

Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lasarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. (Joh 12:1)

Enligt Skriften måste påskalammet utses 4 dagar innan påsk för att kollas och undersökas. Det får nämligen inte finnas några defekter på det. Jesus var alltså tvungen att komma in i Jerusalem innan den 10 Nisan för att tillfredställa Moseböckerna och profeterna. Herrens påsk firas alltså den 14 Nisan.
Eftersom han kom från Jeriko som är mer än en sabbatsdagsresa, måste han ha kommit in till Betania under fredagen, innan sabbaten börjar. Vi vet nämligen att Jesus höll sabbaten och skulle därför inte ha rest denna långa sträcka från Jeriko på sabbaten, för att komma i tid till söndagen, den 10 Nisan. Kanske det var Sabbatsmåltiden vi läser om här:

”De ordnade där en festmåltid för Honom.” (Joh 12:2)

Söndag, förmiddag, 10 Nisan

”Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig sluttningen av Oljeberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett: ”Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden!”
Sedan gick Jesus in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde där.” (Luk 19:36-38,45)

Skriften visar att innan påsken och det osyrade brödets högtid, så skall man rensa ut all ”jäst” och allt ”syrat” bröd. Jäst är något som i Skriften symboliserar synd, något exempelvis Paulus ofta talar om i 1 Kor 5:7-8.
När Jesus gick in i templet visade han på detta då han drev ut alla som drev handel på tempelplatsen.

Undersöker Lammet

Fram till onsdag, rör sig Jesus alltså i templet och blir utfrågad av olika grupperingar. Man undersöker alltås Lammet för att se att det inte finns någon fel, någon synd. Det är också nu som Judas konsulterar med prästerna om hur man skall kunna förråda Honom.

”Och han undervisade var dag i templet. Översteprästerna, de skriftlärda och folkets ledare sökte efter ett tillfälle att röja honom ur vägen…” (Luk 19:47)

Förbereder Lammet

Onsdag, innan 15:00, 13 Nisan

”Innan* osyrade brödets högtid, när man slaktade påskalammet, frågade hans lärjungar honom: ”Vart vill du att vi skall gå och ställa i ordning, så att du kan äta påskalammet?” (Mark 14:12)
*Ordet på grekiska är protos som även kan översättas ”innan” (istället för ”första”). Och vi vet ju att man slaktade lammet i samband med ”påsken”, innan ”det osyrade brödets högtid  och alltså inte på första dagen i det osyrade brödets högtid….

Nu börjar detaljer komma fram som man inte bevarat i den moderna kristendomen.
För att kunna förstå måste man notera att det talas om något som heter det osyrade brödets (Matza) högtid.
Precis som Påsken är det är en av Herrens sju årliga Heliga högtider som han lagt ner i skapelsen. De är listade i 3 Mos 23 och är sedan återkommande ända fram till Uppenbarelseboken som något helt naturligt att följa och komma ihåg.

Alla dessa är alltså Herrens Högtider. Högtider som pekar på Herrens frälsningsplan för mänskligheten genom sin underbara Son och Frälsare, Yeshua, alltså.
Ofta är de felciterade endast som Judiska Högtider. Men det är inget Skriften stödjer, utan Traditioner, från både den Rabinska Judendomen och Kyrkans män.
Återigen så har vi som kristna Judarna att tacka för att de bevarat Högtiderna för oss, så vi kan lära oss av dem. Tack!

Påskalammet skulle nu slaktas vid samma tid som kvällsoffret den 14 Nisan.
Jesus bad Johannes och Petrus att gå och förbereda och hämta lammet. ” Gå och gör i ordning, så att vi kan äta påskalammet.”
Den 13 Nisan hämtas alltså lammet och förs till templet för att slaktas när kvällsoffret offras den 14 Nisan infaller.
Det bibliska dygnet är inte heller samma som vårt dygn i västvärlden. Den bibliska dagen börjar vid solnedgången. Alltså är det kväll först och sen dag.

Sen tas lammet hem och tillagas för att ätas som vi snart ser Jesus och lärjungarna gjorde.

Det osyrade brödets högtid börjar den 15 Nisan, och fortlöper i sju dagar, men osyrat bröd, Matza, äts också på påskmåltiden.
1:a och 7:e dagen i det Osyrade brödets högtid är högsabbater, det vi skulle kalla röda dagar i kalendern.

Två lamm offras på Påsken. Ett på kvällen den 14 Nisan som tas hem och förtärs och ett under dagoffret som offrades på altaret templet, innan den första högsabbaten på det osyrade brödets högtid.

Jesus åt det första lammet med lärjungarna kvällen den 14 Nisan och korsfästes samtidigt följande dag då dagoffret slaktades, på eftermiddagen den 14 Nisan.

Måltiden

Onsdag kväll, påskafton den 14 Nisan, efter solnedgången
Jesus äter påskmåltiden, eller sedermåltiden som den kallas, med lärjungarna.


Det var här han sa till lärjungarna: Sannerligen säger jag eder: Alla som vill vara
med på detta snart berömda foto, kommen alla till denna sida av bordet!

Sedermåltiden är den judiska traditionella måltiden man äter på påsk där man följer en viss ordning för att berätta om Guds frälsning från slaveriet. Seder betyder ordning på Hebreiska.
Måltiden är strukturerad kring fyra bägare.
Det var när han tog den tredje bägaren återlösningens/friköpandets bägare han invigde det förnyade förbundet. Bägaren han instruerade oss i att dricka i åminnelse av honom så ofta vi firar denna högtid, tills han kommer tillbaka.

”De gick och fann att det var som han hade sagt till dem. Och de redde till påskalammet. När stunden var inne, lade han sig till bords, och apostlarna tillsammans med honom. Och han sade till dem: ”Jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er, innan mitt lidande börjar. Ty jag säger er att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike.” Och han tog en bägare, tackade Gud och sade: ”Tag detta och dela mellan er. Ty jag säger er att jag från denna stund inte skall dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer.” Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig.” På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er. (Luk 19:13-20)

”På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig.” (1 Kor 11:25)

Lammet förs fram inför slaktaren


Onsdag natt, 14 Nisan, strax efter midnatt.
Jesus går med lärjungarna och ber i Getsemane. Seden var att man var uppe på natten och vakade, bad och samtalade om Guds stora under och återlösning.
Det var förmodligen därför det var så många uppe under natten och kunde tala med honom och lärjungarna.

Jesus blir nu förrådd av Judas. De äldste i Israel köpte och betalade för offerlammet ”av Judas” i och med att de betalade honom för att få tillgång till Jesus.

Jesus förs till prästerna.

Det var vid denna tidpunkt då dödsängeln for fram över Egypten.

Soldaterna med sin befälhavare och judarnas tjänare grep nu Jesus och band honom. De förde honom först till Hannas, svärfar till Kajfas, som var överstepräst det året. (Joh 18:12-13)
Hannas var näst högsta prästen efter överste prästen. Från och med nu var det bara de äldste som hanterade offerlammet, i enlighet med skrifterna.

Torsdag morgon, 14 Nisan/ Påskdagen, runt 07:00
När det blev dag, samlades folkets äldste, både överstepräster och skriftlärda. De lät föra honom inför sitt råd och frågade: ”Är du Messias, så säg det!” (Luk 22:66-67)
Förhöret hade hållit på ett tag och nu hade man kommit till kärnämnet. Var han Messias eller inte.
Då frågade alla:

”Är du alltså Guds Son?” Han svarade dem: ”Ni själva säger att Jag Är.” De sade: ”Behöver vi något mer vittnesmål? Vi har själva hört det från hans egen mun.” (Luk 22:70-71)

Han var nu lammet som skulle föras till slakt.

Torsdag morgon, 14 Nisan/Påskdagen, runt 09:00-12:00
Jesus förs fram och tillbaka mellan Herodes och Pilatus.

Torsdag lunch, 14 Nisan/Påskdagen, (förberedelsedagen för första Högsabbaten till det osyrade brödets högtid)
Det var påskens tillredelsedag, omkring sjätte timmen. Pilatus sade till judarna:

”Här ser ni er konung!” Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog Jesus med sig. (Joh 19:14, 16)

Lammet Slaktas

Torsdag eftermiddag, 14 Nisan/Påskdagen, strax efter lunch
Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten.
Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod: ”Jesus från Nasaret, judarnas konung.

”Det anslaget läste många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. (Joh 19:18-20)

I samband med denna skylt blev översteprästerna arga. Kom ihåg:

”Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: ”Skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung.” (Joh 19:21)

Men vänta… Hur kommer det sig? Det var ju deras anklagelse från början, att han var Judarnas konung…
Här händer något spännande på Hebreiskan:
Yeshusa från Nasaret, Judarnas konung, blir på Hebreiska:
yhwh


Yeshua HaNatzari vMelech HaYehudim.
Tar man de första hebreiska bokstäverna, som ni ser ovan, i varje ord bildas följande ord:

יהוה

”YHWH” på Hebreiska. Det bildar Guds namn.
Med andra ord Guds namn ”stack ut” på skylten som sattes ovan honom, som lästes av många judar, vilket bibeltexten ovan visar.
Det måste retat gallfeber på det religiösa ledarskapet. hehe… Gud gör som Han vill när han vill och hur han vill, utan att ta hänsyn till och rådfråga människor, hur religiösa vi än är. Anklagelsen var nu mot Fadern. Faderns auktoritet (namn, shem på Hebreiska betyder även auktoritet) hängde över Jesus.

Torsdag eftermiddag, 14 Nisan, lunch till 15:00

”Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker, som varade ända till nionde timmen. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, gravarna öppnades, och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. De gick efter hans uppståndelse ut ur gravarna och kom in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: ”Denne var verkligen Guds Son.” (Mattt 27:45,50-54)

Här är en mycket intressant iakttagelse. Det finns bara en plats på denna jord där en hedning kan stå och se in i templet samtidigt som han ser gravarna öppnas och de insomnade heliga komma vid liv och bevittna Jesus sista andetag.
Det är direkt öster om templet på Oljeberget.
Oljeberget kallas av många för övrigt för skallen på grund av dess form av toppen på ett huvud.
Oljebergets sluttning användes redan då som begravningsplats eftersom den judiska uppfattningen var att Messias skulle komma från Oljeberget och rida in genom den idag igenmurade Gyllene porten.


Här ser vi Templet ”bakifrån” med Olivberget i bakgrunden…

Rakt öster om Templets hade man byggt en bro över Kidrondalen upp mot Oljeberget. På denna bro fraktade man den den signifika röda kvigan för att bränna den som ett offer ”inför HERRENS ansikte”.


Här är Templet snett ovanifrån där vi ser bron som går öster ut mot Olivberget…

De oliver, som för övrigt växte på Oljeberget, pressades till den olivolja man använde till ljusstaken i Templet och för att smörja de helgade verktygen för Herrens tjänst.
Messias, den smorde, spikades upp på ett träd på Oljeberget… för att vi skulle bli ett ljus som lyser i världen…

Fadern såg, i sitt synfält, sin son hängas upp på trät i blickfånget ovanför altaret, efter att han förts ut på Oljeberget och lyfts upp och spikats fast. När han gav upp andan gjorde Fadern som ”en god Hebreisk far” och slet sin ytterrock från topp till botten(förlåten) i sorg. Likt Sonen, stunden innan, hade tittat på sin fader som satt på nådastolen i templet och ropat till Honom:

”Min far, varför har du övergivit mig.” (Matt 27:46)

”När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: ”Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och gav upp andan.” (Joh 19:30)

Härmed skulle vi kunna avskriva traditionen långfredag. Jesus, enligt denna tidsplan, gav upp andan på en torsdag eftermiddag.

Ordet fullbordat är det grekiska teleō.(Strong’s G5055) Det kan översättas med betalning, att uppfylla, att göra det man blivit befalld.
Rotordet är telos. (Strong’s G5056) Som finns i ordet telefon, teleskop, television och ger en slutuppenbarelse.
Jesus hade gett oss en slutuppenbarelse för vad Påsken pekade på och han hade betalat för våra synder med sitt liv om Lamm.

Han hade nu inlett serien om de sju Högtiderna…

Torsdag eftermiddag, 14 Nisan, strax efter 15:00

”Nu fanns där en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man, som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Han var från den judiska staden Arimatea, och han väntade på Guds rike. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i ett linnetyg och lade den i en uthuggen klippgrav, där ännu ingen hade blivit lagd. Det var tillredelsedag, och sabbaten skulle just börja.” (Luk 23:50-54)

I första hand var det de rika, sådana som Josef från Arimatea, som hade möjlighet att köpa en grav på oljebergssluttningen.
Värt att notera: Josef är del av de 14 äldste som tjänstgjorde i templet. I enlighet med Mose instruktioner hade Guds Lammet hanterats och slaktats av prästerna, på tid och plats som det skulle.

Återlösaren hade kommit till Återlösningens Högtid. Hans tid var nu!

Torsdag sen eftermiddag, 14 Nisan/påsk, runt 18:00

”Sedan vände de hem och gjorde i ordning välluktande kryddor och oljor. Och på sabbaten var de i stillhet efter lagens bud. (Luk 23:56)

Nu började högsabbaten, den röda dagen i det osyrade brödets Högtid, och följdes av den vanliga veckosabbaten. Det här är en nyckel… Man vilade alltså nu i två dagar i enlighet med Herrens Högtider.

Torsdag kväll, 15 Nisan, första högsabbaten av det osyrade brödets högtid, runt 19:00
Man ställer ut vakter vid graven i rädsla att något skall hända med kroppen.

fredag dag, 15 Nisan, första högsabbaten av det osyrade brödets högtid
Man vilar.

lördag dag, 16 Nisan, veckosabbaten i det osyrade brödets högtid
Man vilar.

Även texten i evangelierna visa r faktistk att det var två vilodagar.
Vid första anblick ser det  i och för sig ut som motsättningar och ytterligare ett ”bevis” för att ”Bibeln motsäger sig själv och inte stämmer”.
Men om vi låter Skriften tolka sig själv, istället för att hålla människans tradition som standard och jämställt med Skriften, så ser vi istället hur noggrann Gud varit.

Om man jämför Mark 16:1 med Luk 23:56, så tycks det finnas ett problem.

Sedan vände de hem och gjorde i ordning välluktande kryddor och oljor. Och på sabbaten var de i stillhet efter lagens bud. (Luk 23:56)

När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.” (Mark 16:1)

Som vi ser i Markus text köpte kvinnorna olja efter Sabbaten… och i Lukas innan Sabbaten…
Men som vi nu förstått så två vilodagar som detta året föll efter varandra, enligt detta sätt att se det på. Då löste sig detta eventuella problemet.

Ok, men om det nu var två sabbater efter varandra, hur kunde de då köpa ”välluktande oljor”. Man handlar väl inte på sabbaten och affärerna är inte öppna då?
Korrekt… men det finns information som säger att de få gånger som det hände att det var två sabbater efter varandra, så fick affärerna öppna en kort stund innan det andra sabbaten började.

Med andra ord kan vi vila i tro att även evangelierna håller sig till grundtexten och bekräftar den.

Lammet uppstår

Söndag morgon, 17 Nisan, runt 06:00 (tredje dagen av det osyrade brödets högtid Förstlingsfruktens högtid: Första dagen efter den första veckosabbaten efter Påsken)

”På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, se, då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken, men de båda männen sade: ”Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er, medan han ännu var i Galileen.” (Luk 24:1-6)

Här ser vi hur Jesus även uppfyller den tredje av Herrens Högtider, nämligen Förstlingsfrukten. ”Bikkurim” på Hebreiska.
Samtidigt som änglarna förklarade vad som skett för kvinnorna, firades det för fullt i templet där man viftade med det första skördade kornet. Man tackade för det nya livet som kommit genom att ha stoppat ner ett frö under jord som först dött och sen fått liv.

Helt fantastiskt.
Än mer vackert blir det när man inser att ”Bikkurim” bär samma rotord som Bechor, vilket är ordet för den förstfödde.

Lägger vi denna berättelse ovanpå ”utttåget” kopplat till Egyptierna, så vet vi att de bad om att få gå ut i vildmarken i tre dagar för att tillbe sin Gud.
Vi vet också att de lämnade Egypten den Nisan 14.

Är det inte rimligt att Farao, efter tre dagar låg på lur och skulle se till att de kom tillbaka… Kan det då ha varit så att vandringen genom sävhavet var den 17 Nisan??? Att de kom upp som en ny nation, förstlingen???

Adderar vi upp tiderna ser vi nu följande:
Fredag eftermiddag: kommer till Jerusalem
Lördag kväll 10 Nisan: Jesus i huset och förhörs i fyra dagar
Onsdag kväll 14Nisan: Måltid med lärjungar innan arresterad
Torsdag eftermiddag 14 Nisan: Jesus dör och begravs
Söndag morgon 17 Nisan: Jesus uppstår. 3 dagar 3 nätter

tidsplan

Att lämna Skriften för mycket, kan bli illa.
Herren varnar oss för att inte lägga till eller dra ifrån.

Ni skall inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hålla HERRENS, er Guds, bud som jag ger er. (5 Mos 4:2)

Risken blir att man lätt kan fastna i mänskliga traditioner och missrepresenterar och gör vår Frälsare till en osanningens man.
Risken blir att man predikar en annan Jesus, ”för man inte vill stöta sig med traditioner” och människofruktan blir stor…

Detta är alltså ett sätt att närma sig Nya Testamentets skrifter för att se hur Gud inte ändrar sig.

Fri att fira

Så, kom ihåg att klassisk kristendom, när den var som bäst, höll sig till högtiderna Jesus uppfyllde. Med det som grund ser vi att:

-Påsken frälser oss från slaveriet i synd och vi är positionellt rättfärdiga.
-Det osyrade brödets högtid firas i sju dagar. (sju dagar hintar på sju tusen år, mänsklighetens vandring på jorden) Vi skall leva vår vandring på jorden ”osyrat”, alltså syndfritt. Vi skall avskilja oss att inte leva av den här världen, utan som ljus i den. Jesus syndfria liv pekar som en rolemodel för oss. (Ni vet, Rabbin-Lärjunge konceptet!)
-Förstlingsfrukten. Fröt som stoppades ner i jorden, dog och fick nytt liv, som ger liv åt andra som väljer att ta emot det. Jesus i ett nötskal ”fröskal”. :-)

Visst är det underbart när den Andliga DNA som Gud stoppade ner i Sitt Heliga Ord återuppväcks i våra liv samt  återupptäcks så det blir harmoni från skapelseberättelsen till kartorna i våra Biblar.
Ordet som genom Guds Ande får liv i oss och då både formar och enar människor över hela världen, från alla troende sammanhang, för att våra liv i sann enhet skall peka på Honom, som allt handlar om:
Jesus Messias vår Frälsare och Herre!


När Farao, denna världens ande, förstår att vi kristna är Hebréer och är fria att fira Messias högtider, blir den vred och vill tysta samt misskreditera Hans församling.

Tänk att få vara med i detta profetiska skeende som profeterna talat om under tusentals år. Låt oss i Sverige frimodigt stå med i detta globala skeende där Guds Ande leder oss tillsammans för att vara redo och möta Jesus när han kommer tillbaka, rena och fläckfria från saker som skymmer Guds Ord(Jesus) från att vara Sant och Korrekt!

(Psst! Om nu Jesus uppfyller de tre första högtiderna vid sin första ankomst… undra vad de tre sista på hösten kan peka på...)

Mer i ämnet här

Annonser

19 svar to “Glad Påsk! -Dom försöker ju i alla fall!!!”

 1. gunnel Says:

  TACK FÖR EN HELT UNDERBAR UNDERVISNING OM PÅSKEN……
  DET FÖRKLARAR ALLA KONSTIGA KULLERBYTTOR I MATEMATIKEN, ATT FÅ DAGAR OCH NÄTTER ATT STÄMMA. öNSKAR EN VÄLSIGNAD PÅSK
  NÄSTA ÅR I YERUSHALAIM

 2. Sam Says:

  Vackert!!
  Tack för den tid du lagt ner på detta.

 3. Läsare Says:

  Underbart att läsa i dessa tider.

 4. Jesus Kristus fick namnet YHVH - Sidan 2 - Kyrkforum Says:

  […] […]

 5. mkeuning Says:

  Tack för all mödan att framställa, jag har undrad om samma fenomenet, detta var en tydligt bekräftelse. Det har varit en bra tids-investering. Tusen tack! Ska föra fram detta insikt till vår församling. Hoppas att de lyssnar.

 6. tina wikström Says:

  Mycket bra genomgång! Har också försökt ”få ihop” Guds matematik.
  Undrar dock över en sak, firar judarna idag erev Pesach på ”fel” dag då?

  • isaskar Says:

   Tack Tina,

   ”…firar judarna idag erev Pesach på ”fel” dag då?”
   Inte vad jag vet. Majoriteten firar den 14 Nisan, vilket var i måndags kväll i år. Den avslutas på måndag nästa vecka, vid solnedgången.

   Att ”påskafton” var tre dagar innan förstlingsfrukten året då Jesus dog, var Guds Gudomliga Timing i allt, som jag ser det i allafall…
   Varje år flyttas kyrkans påsk, då man inte längre följer Bibelns kalender för att fira Guds högtider. Man följer solen i stället för månen för att bestämma datumen.

   • Sam Says:

    Ibland miss-stämmer även rabbinernas deklarerade tidpunkt p.g.a att de bara kalkylerar när det ska vara nymåne. SKriften, tror jag, menar att man ska observera nymånen när det nya året börjar och är grunden för alla YHWH’s högtider. Man ska även observera när kornat är moget för det är det som är förstlingsfrukten och utan moget korn kan man inte vifta första skörden. Första månaden heter ju Aviv vilket betyder moget.
    Låååååångt ifrån vad kyrkan hittat på.

    Nymånen är intressant att studera. Inte ens NASA kan förutsäga med 100% säkerhet när det ska bli nymåne. Hebréerna kallar nymånen för dagen som ingen vet. Var har jag hört det förut? Hmmm?

   • isaskar Says:

    Naturligtvis finns det olika sektioner och strömningar inom judendomen, precis som i kristendomen…
    Jag pekade på majoriteten.
    Back in the days följde man som du säger skörden och månen.
    Vissa gör det än idag och erkänner inte rabbinernas kalender.

    Det viktiga när det kommer till oss själva, kanske mer handlar om att vi vakar över munnen och talet

    ja, vilken Högtid infaller vid nymånen… Det är bara en…

 7. Sam Says:

  Jag kan inte komma på vilken högtid du menar som startar på nymånen? Annat än Rosh Hodesh, naturligtvis. Finns det fler?
  Sen undrar jag om änglarna varit framme och ändrat Skriften så att skörden och nymånen inte längre är YHWH’s tecken på moedim?
  Eller är de nån annan? 😉

  • isaskar Says:

   Jag tänkte på den av Guds Högtider då den sista trumpeten ljuder. ”Trumpethögtiden”, den första dagen i den sjunde månaden…

   Vad som ändrat… Hmmm… Kanske de där mänskliga traditionerna och stadgarna som Jesus kritiserade???

   • Sam Says:

    Javisst !!!Duuh, förbisåg den och tittade bara på Succot.
    Visst var det så man annonserade en ny kung också? Med trumpeter och/eller Shofars. Och kungen skulle skriva en egen kopia av Torah?
    Ikväll får träna oss att lyssna till ljudet från en Shofar.
    Såg i Stellarius att upp

   • isaskar Says:

    ”Javisst !!!Duuh…”
    🙂
    -jo, man välkomnar kungens ankomst…

 8. Lars-Erik Molin Says:

  Med 14 Nisan en torsdag som korsfästelsedag får man några problem.
  Ta en titt vilka år som i så fall skulle komma ifråga med följande program:
  http://wwwx.uwm.edu/cgi-bin/corre/calendar

  Det visar sig att mellan år 10 och år 50 inträffar 14 Nisan på måndagar, onsdagar, fredagar och lördagar. Tisdagar, torsdagar och söndagar förekommer inte i intervallet.
  De aktuella åren inträffade 14 Nisan på måndag år 25, 28, 31, 32, 34 och 35, på onsdag år 27 och 30, på fredag år 26, 33 och 36 på lördag år 29.

  Kvinnorna kom enligt uppgift till graven före gryningen:
  Matt: Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven.

  Mark: Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp

  Luk: På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning.

  Joh: Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den.

  Uppståndelsen inträffade alltså innan söndag dag började.

  Med 14 Nisan en onsdag bortfaller dessa problem.
  Allt talar för att han dog på onsdagen och begravdes vid 18-tiden. Med tre dagar och tre nätter i graven uppstod han tidigast vid 18-tiden på lördagen. Detta motsäges inte av att detta inte uppmärksammades förrän vid gryningen påföljande dag.

  Året 30 passar väl ihop med det man vet om hans ålder. De två åren före och efter kommer inte ifråga då veckodagarna inte stämmer.

  Med onsdag hade kvinnorna också god tid att inhandla kryddor under fredagen mellan sabbaterna.

  Se vidare:
  http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/storsabb.htm
  http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/tredag.htm

 9. Kristina Åhlén Says:

  Tror det viktigaste är att Jesus dog för oss och blev det påskalamm, som judarna offrade vid Pesach för att vi skulle få syndernas förlåtelse tom såhär långt efter Hans död. Det är fantastiskt att förstå att Guds timing var så exakt, men vi kan inte fastna i att räkna om solkalender till månkalender och glömma att det viktigaste är att alla människor får reda på att Jesus är enda vägen till frälsning.

 10. Anelehy Says:

  Tycker det är helt fantastiskt att få händelserna kring Yeshuas död och uppståndelse så tydligt förklarade. Det är så spännande och det gamla och avdankade synvinklarna faller av och vi får liksom nytt bränsle under vingarna och en ännu större kärlek till Gud. Sen måste jag säga att jag är så trött på detta ”pingstmentalitet” ”ja det viktigaste är att Jesus dog för oss och vi ska inte fastna i räkning av sol och månkalendern.” Det tycker jag är att nöja sig med mindre och ja ja men det blir nog bra till slut. Hallå, är ni inte mer nyfikna och intresserade än så? Jag vill ju veta allt om min älskade. Jag vill komma ännu närmare min älskade. Önskar er allt gott. Tack Isaskar, bless you. Fantastisk undervisning.

 11. Anelehy Says:

  Tänkte fråga dig Isaskar, vilket år tror du att det var då Yeshua korsfästes?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: